Cennik

Cennik obowiązujący w Żłobku Dzieciaki od dnia 01 kwietna 2018r.

 

Opłata uwzględnia:

  • dotację z Urzędu Miasta Chorzów
  • dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MALUCH +2018

Maluch+

Opłata wpisowa – 250 zł Opłata nie podlega zwrotowi. Traktowana jest jako podpisanie umowy wstępnej. Opłata wpisowa pokrywa koszty wyposażenia oraz ubezpieczenia dziecka.

Opłata coroczna – 125 zł Opłata dla dzieci kontynuujących pobyt w żłobku pobierana we wrześniu każdego kolejnego roku szkolnego przeznaczona wyposażenie i ubezpieczenie dziecka.

Opłata miesięczna stała:

Żłobek

350 zł (7.00-17.00 od poniedziałku do piątku)   – dla dzieci z Chorzowa

700 zł (7.00-17.00 od poniedziałku do piątku)   – dla dzieci spoza Chorzowa

Opłata miesięczna stała nie podlega zwrotowi bez względu na ilość dni pobytu dziecka w żłobku.

Opłata za wyżywienie –  (śniadanie, obiad – dwudaniowy,podwieczorek )  11 złotych/dzień

W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa od drugiego dnia ciągłej nieobecności dziecka w placówce, jeżeli o nieobecności żłobek został poinformowany co najmniej dzień wcześniej.

Rodzice najmłodszych dzieci uczęszczających do żłobka mogą dostarczać własne jedzenie w postaci mleka, kaszek i gotowych „słoiczków” tj. deserków czy obiadków.

Dopłata za wydłużenie pobytu dziecka ponad wyznaczony czas przebywania dziecka w żłobku oraz po godz. 17

wynosi – 20 zł

Opłata miesięczna stała oraz opłata miesięczna za wyżywienie płatna jest z góry do 5-go dnia każdego miesiąca na konto bankowe

Konto na które należy wpłacać wszelkie należne opłaty:

 ING 20105012431000009245222568

W tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka, czesne: kwota, wyżywienie: kwota

np. Jan Kowalski, czesne: 400 zł, wyżywienie: 220 zł

KARNETY:

Karnet – 10 godzin – 100 zł

Karnet – 20 godzin – 180 zł

Karnet – 35 godzin – 280 zł

Karnet – 75 godzin  – 525 zł

Karnet – 100 godzin – 600 zł

 Chęć przyprowadzenia dziecka trzeba koniecznie zgłosić do godz. 16.00 dnia poprzedniego